Kun 22% har målt radon i boligen sin

22% har utført radonmåling i boligen sin ifølge Statens Strålevern!

Radonmåling i utleieboliger skal være lavere enn fastsatt grenseverdi på 100 Bq/m3. Hovedårsaken til at disse kravene er kommet, er at radon i inneluft etter røyking er den viktigste årsaken til at folk får lungekreft. Her i landet er radon medvirkende årsak til ca. 300 lungekrefttilfeller i året.

Også blant de som har målt radon i boligen sin, er det rundt 60 prosent som kjenner de nye radonkravene, viser en måling Statens strålevern har fått utført. Det er ikke bare de som leier ut bolig som har hørt om de nye kravene. Også i befolkningen for øvrig er det god kjennskap til de ny radonkravene.

Statens Strålevern sier at det er positivt at såpass mange mennesker kjenner til de nye radonkravene. Det viser at vi er kommet et godt stykke på vei når det gjelder å sikre leietakere mot helserisiko fra radon. Men kunnskap alene redder ikke liv, regelverket må etterleves og tiltak gjennomføres slik at risikoen virkelig reduseres i praksis.

Selv om mange kjenner til de nye kravene, er det ikke like mange som faktisk måler radonnivået i boligen sin. Den siste undersøkelsen viser at det er flest mennesker som måler radon på Østlandet – utenfor Oslo og Akershus.

Du kan redusere radonnivået i boligen din ved å gjøre ulike bygningsmessige tiltak. Strålevernet anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Radonrådgiveren bør hjelpe deg med å finne kilden til radonproblemet og prosjektere varige tiltak som i størst mulig grad retter seg mot kilden og dermed hindrer radon i å trenge inn i boligen din. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet.

Les hele artikkelen fra Statens Strålevern her