Bolig og Utleiebolig

Radonmåling i utleieboliger, enebolig og leiligheter.

Radontjenesten anbefaler sporfilm for radonmåling over tid til de som har utleiebolig, vanlig enebolig eller bor i leilighet. Det beste tidspunktet for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april.

Radonmåling i utleie boliger Årsmiddelverdi beregnes kun ved en måletid på mer enn to måneder. Utføres radonmåling på andre årstider måler man over tre mnd. Målingen må utføres innen 1½ år etter bestilling.

Leier du ut leilighet eller hybel, må du vite at radonnivåene der ikke overskrider grensene i strålevernforskriften. I prinsippet skal alle gjennømføre målinger, men det er likevel ikke alle som trenger det, feks. de som bor høyt oppe i etasjene i en blokk. I blokker og høye bygninger er det oftest de nederste etasjene som er mest utsatt.

Har du ikke målt radon og gjort utbedringer innen fristen 1. januar 2014, risikerer du anmeldelse og bøter. Strålevernforskriften gjelder for allmennheten og fastsetter bindende grenseverdier for skolebygninger, barnehagebygninger og utleieboliger. Grenseverdiene er bindende og må overholdes innen 1.1.2014. Grenseverdiene innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq (becquerel)/m3 (tiltaksgrense) og at radonnivået uansett ikke skal overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.

Radonmåling i enebolig: 

  • Minst en sporfilmboks er nødvendig for radonmåling i hver etasje, men det anbefales med flere oppholdsrom feks. alle oppholdsrom som blir brukt.
  • Plassér sporfilmboksene i oppholdsrom som soverom og stue, og mål i 2 – 3 mnd. Ikke plasser den ved yttervegg, nær varme/peis eller ventilasjon. Den skal plasseres ca. 1 meter over gulv.

Radonmåling i leilighet:

  • To sporfilmbokser er nødvendig for radonmåling i hver leilighet
  • Plassér sporfilmboksene i oppholdsrom som soverom og stue, og mål i 2 – 3 mnd. Ikke plasser den ved yttervegg, nær varme/peis eller ventilasjon. Den skal plasseres ca. 1 meter over gulv.

Vi utfører også kortidsmåling om ønskelig. Dette kan være en fordel hvis man trenger raskere svar om radonnivået ved salg, utleie, ombygging eller andre faktorer.  

Vi i Radontjenesten har de riktige produktene og høy kompetanse til å bistå deg ved alle typer henvendelser.

For mer informasjon eller bestilling av radonmåling kontakt oss på
tlf. 95 21 70 70 / 90 08 81 04 eller e-post post@hms-internkontroll.no