Radontiltak

Radontjenesten utfører radontiltak på alle typer bygg.

Radonsug og bruk av ventilasjonsanlegg er effektive tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen i boliger, leiligheter, næringsbygg og på arbeidsplassen. Vi tilbyr rådgivning og utfører radontiltak.

Radonsug er det radontiltaket som er mest brukt for å oppnå de beste resultatene. Radonsug har stor kapasitet og er svært stillegående.

Styringen er via et kontrollpanel og viften i radonsuget tilpasses etter tettheten i grunnforholdene for å opprettholde et riktig undertrykk som gir konstant lave radonverdier.

 

Balansert ventilasjon i boliger kan holde radonverdiene på et lavt nivå. Det er ikke en garanti at verdiene er lave og boliger med balansert ventilasjon må også måle radon.

I nye boliger så vil et balansert ventilasjonsanlegg kunne holde radonverdiene på et riktig nivå i tillegg til at innemiljøet vil være bedre.

Miniventilasjonsanlegg for rom og leiligheter inntil 60 kvm. Svært effektivt og en rimelig løsning for mange.

Veggventil bedrer inneluften og vil ha en liten effekt på senking av radonverdiene. Alle boliger burde ha 1 veggventil i alle rom og min 2 veggventiler i en åpen stue/kjøkken løsning.

Ofte kan bruk av lufteventiler kombinert med tetting av sprekker og gjennomføringer i boliger med lave, men forhøyede radonverdier, være nok til å oppnå et tilfredsstillende radonnivå.

For mer informasjon eller gratis befaring kontakt oss på
tlf. 95 21 70 70 / 90 08 81 04 eller e-post post@hms-internkontroll.no